Каса на ИзиПей

КАСА НА ИЗИПЕЙ

Нужно е само да кажеш, че искаш да направиш плащане към: "Лев Кредит" ЕООД с КИН: 1574480714

ПО БАНКОВ ПЪТ

ПО БАНКОВ ПЪТ

Банка: "Юробанк България" АД
IBAN: BG 21 BPBI 7946 10 64135102
Получател: "Лев Кредит" ЕООД
Основание: ЕГН на задълженото лице